Enciclopedia jurídica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Nulla emptio sine praetio

(Lê-se: núla êmpicio síne précio.) É nula a compra sem preço.


Nulla actio sine lege      |      Nulla et non facta