Enciclopedia jurídica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Sine dubio

(Lê-se: síne dúbio.) Sem dúvida (alguma).


Sine die      |      Sine jure