Enciclopedia jurídica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Causa principalis semper attendi debet

(Lê-se: cáuza printchipalis semper atendi débet.) Deve-se atender sempre à causa principal.


Causa petendi      |      Causa traditionis