Enciclopedia jurídica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Analogia juris

(Lê-se: analogia iuris.) Analogia de direito (CC, art. 4.o).


ANALOGIA      |      ANARQUIA