Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Stirpisuccessione per stirpi: v. rappresentazione.


Stirpe      |      Stoppage in transitu


 
.