Enciclopedia jurídica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mandatum in rem suam

Loc. lat. que equivale a mandato en asunto o interés propio.


Mandatos      |      Manero