Enciclopedia jurídica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Designar

Destinar para un cargo o función. (Pública o privada).


Deshonra      |      Desintermediación bancaria