Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Utilista

Locuzione che designa l’enfiteuta (v. enfiteusi).


Utili      |      Utilità


 
.